Как да зададем въпрос към Таро?

Защо е важно да имаме добре формулирани въпроси?

Добре формулираният Таро въпрос носи в себе си половината отговор. Добре структурираните въпроси могат да променят много ролята на Таро в духовната ви практика, животът ви като цяло, и да ви помогнат да трансформирате нагласите си.

Всеки път, когато питате картите нещо, вие затвърждавате в ума си определен начин на мислене. Едни когнитивни модели могат да ви помогнат да се почувствате по-осъзнати, спокойни и центрирани, а други – по-тревожни, мрачни, обезнадеждени, и това в обективно все същата ситуация.

Системното и повтаряне на неградивните модели води до формирането на комплекси, които могат да спрат или силно да попречат на развитието ви в желанта насока. Често виждам хора, които бъркат проявлението на сенките на собствения си ум със съдбата си.

Нещо повече – тъй като картините в колодите изобразяват съществуващите висши сили, „строителните блокове“ на съзнанието на Космоса, архетипите от колективното и индивидуалното несъзнавано, Таро е мощен катализатор както на лошата, така и на добрата насока на мислите ни. Когато се учите да конструирате по-добри въпроси, вие подобрявате и уменията да боравите с картите. Разковничето не се крие единствено в богатството от значения на арканите.

Най-добре би било да се фокусираме върху това в какво се състои нашият кръг на контрол и до къде се простира сферата ни на влияние.


Кръгът на контрол има първостепенно значение. Има пет неща, които ние винаги можем да управляваме: Нашите мисли, вярвания, думи, избори и действия. От това колко добре се справяме, зависи нашето отношение към другите, към самите нас, умението ни за вътрешна мотивация и реализация на потенциала ни.
Сферата на влияние е манифестирането на нашите вътрешни качества във външния свят, така че ние нямаме изцяло контрол върху крайния резултат. Най-често задаваните въпроси в българското Таро общество са именно свързани със сферата на влияние: повишение на работа, закупуване на имот, започване на бизнес, започване на любовна връзка, раждане на дете и т.н. Това са напълно нормални вълнения, свързани с реализирането на личността.

Сравнение между въпроси в кръгът на контрол и такива в сферата на влияние:
Сфера на влияние:
☑️Ще си намеря ли скоро желаната работа
☑️Ще дойде ли любовта в живота ми най-накрая
☑️Ще се сбъдне ли моето желание
Кръг на контрол:
✔️Над придобиването на какви кариерни умения е най-добре да се фокусирам в момента, за да съм по-конкурентоспособен на пазара на труда?
✔️Кои мои вярвания и представи за мен или отношенията между хората ми пречат да създам щастлива връзка и какво мога да направя, за да ги коригирам
✔️На какви по-малки цели мога да разбия тази по-голяма цел, която съм си поставил/а и как най-лесно да ги постигна?


Това, което може да направи въпросите в сферата на влияние изключително токсични, е когато те идват неподплатени с какъвто и да е интерес за подобряване на уменията в кръга на контрол.
Така често, самостоятелно или с помощта на други Таро гадатели , ние затвърждаваме собствената си безпомощност и низвергваме нуждата от съзнателна себеактуализация. Правим го на това отгоре с мощен езотеричен и магически инструмент. Таро блести средство за метаморфоза на вътрешния свят и в това лежи най-голямата му сила. Окултните ордени, които са наложили върху първоначално съществуващите Таро колоди кабалистични, астрологически, митологични и философски концепции, създавайки най-популярните Таро системи, които се използват и до днешни времена, са го направили, защото са искали да ускорят духовното си развити, а не защото са искали да разберат дали Х съжалява за поведението си преди 10 години и дали ще се обади да се извини до три дни.

Не задавайте въпроси относно това как да нараните, ощетите или навредите на другите.

Най-тъжно ми става, обаче когато видя хора, задаващи въпроси в сферата си на влияние, които искат да променят ситуацията чрез уронване на позицията или интересите на други и чрез съзнателно причиняване на болка. Още по-жалко е като видя „духовни гурута“, които с готовност приемат подобни задания и преспокойно ги разглеждат. Намирам за парадоксално, че тези хора си губят времето да врачуват относно вероятността да прецакат нечии чужд живот, да отклонят някой от пътя, който е избрал, докато със същия инструмент могат да адресират травмите травмите си и да си помогнат да съградят това, което действително искат.
❌Как да го накарам да се разведе с жена си/ Как да го накарам да се върне при мен?
❌Този черен ритуал, който направих, достатъчен ли е, че да попречи на колежката да вземе повишение?
❌ Как да накарам сина си да учи нещо, което в главата ми е много доходоносно, но вероятно след четири години изобщо няма да е актуално, вместо да го оставя да следва мечтите си?

Тези въпроси също могат да бъдат перефразирани и ако сме бдителни за моментите, в които ги задаваме, ще ускорим личния си успех. Ето пример с тези:
✅ Поради какви причини изпитвам привличане към емоционално недостъпни хора и какво трябва да осъзная за себе си, за да спре това?
✅ Какви качества и умения да развия, за да получа повишение и аз? Как да намеря работно място, на което оценяват усилията и приноса ми?
✅ Как да подкрепя сина си да направи правилният избор за неговото бъдеще?

Ако използваме така Таро, пред нас се разкрива, че Вселената е интерактивна божествена мисъл, с която ние сме в непрестанен контакт, и че ако виждаме само заспал, мъртъв, написан в камък до най-малкия детайл космос, е единствено защото ние сме избрали да бъде така.

Добрият въпрос подтиква към действия – Подкрепяме и насърчаваме себе си да сме по-активни когато:

✔Искаме да получим прозрение за ситуация, за която нямаме известна информация;

или


✔Опитваме се да поставим вече известни факти в нова перспектива.
Примери за лоши въпроси по тази точка биха били, но не се изчерпват до:
❌Задаването на един и същ, или леко променен въпрос по десетки пъти, докато не получим отговора, който ни харесва;
❌Отговорът служи за оправдание да продължим с поведение, за което знаем, че е неправилно за самите нас или към някой друг.


Нашите намерения, отношение и умения имат решаващо значение за изходът от ситуацията, заради това не питайте за фиксираното бъдеще, а имайте предвид, че Таро показва тенденции за развитие, които може да се променят.

Въпроси, които могат да имат само един верен отговор водят до повече проблеми, отколкото решения. Макар да има редица неща в животите ни, които са извън нашия контрол, съществуват и такива, за които ние си носим отговорността и чрез поведението си ние пораждаме последствията. Когато чрез консултация се търси пророкуването на единственото възможно бъдеще и нищо повече, се отваря път към погрешни заключения без да има фактически никакви доказателства за тях. Информацията, дори да е била вярна, може да не е пълна (поради естеството на зададения въпрос) или фактите да изменят значението си след като се осъществят в по-голямата картина.
Изгарящото желание да знаем едно контрено бъдеще подхранва илюзията ни за контрол над всички външни обстоятелства и ни възпрепятства да се научим да бъдем по-адаптивни в действията и очакванията си. Затова считам, че това не е градивен умствен модел и отказвам да го подхранвам.

Ограничаване на потока на информация, идващ от картите чрез словестната формулировка на въпроса:


1. Въпроси, които изискват затворен отговор:

Показват, че питащият гледа черно-бяло на нещата, и чрез получената информация е възможно зрителното му поле да стане още по-тясно, и все повече неща да започнат да му се струват като заплаха за „най-правилния“ начин, по който той си мисли, че живее живота си. Примери:
❌Активни или пасивни трябва да бъдете в тези отношения – Напълно активни или пасивни персонажи няма дори в зле написаните булевардните романи, определено не присъстват и в истинския живот.
❌Тази или онази работа да приема – Вероятно картите са искали да ти кажат, че ти предстои да намериш трета, много по-задоволителна алтернатива, но ще я видиш ли след като си толкова зает/а да тренираш ума си да вижда само по-„малкото“ зло?


2. Въпроси, във формулировката на които презюмираме, че нещо ще се случи без да знаем дали наистина е така:

❌Какво твое желание е на път да се сбъдне? – Може би никое, защото ти е период, в който Сатурн ти размества чакрите, но защитните ти механизми те предпазват да видиш тази вероятност.
✔Вместо това попитай: Върху коя сфера на живота си да концентирам усилията и вниманието си в момента, за да получа най-благоприятен резултат?
❌Събота или неделя ще ми се обади? – А защо да не е понеделник или никога?
✔Вместо това поискай съвет относно комуникацията ви. Може би ти трябва да си активната страна този път.

3. Въпроси, чрез които показваме негативно отношение към онова, за което питаме (завърждаващи ролята на жертва):

❌Защо все на мен ми се случват лоши неща?
❌Защо ми е писано да бъда нещастна в любовта?
✔Вместо това използвай картите да идентифицираш кое точно в ситуацията представлява основния проблем и после попитай как да подобриш положението.

4. Въпроси за здраве:
Консултациите с Таро могат да имат терапевтичен и успокоителен ефект, но картите не са лекари. Не препоръчвам използването им за диагностициране на заболявания или предсказването на техния ход. Вместо това, използвайте вътрешната си мъдрост, за да узнаете къде и от кого бихте могли да получите по-добра медицинска грижа, както и какви стъпки да предприемете, за да водите по-здравословен начин на живот и да утвърдите нови навици.

Въпроси, касаещи личността на трето лице:

Любовните въпроси са сред най-популярните, но тъй като често формулировката им обхваща личността на хора, различни от питащия, те разгръщат други етични измерения.
Считам, че всеки човек има правото на неприкосновеност и свободен избор кои свои мисли и чувства да изкаже и кои – да остави за себе си.
Всъщност не го мисля само аз това нещо, ами то си е изконно човешко право, закрепено в международни конвенции, на конституционно ниво, даже е право, за чието нарушаване се носи наказателна отговорност (нарушаване на неприкосновеността на съобщенията).
Ето защо не съм особено очарована като видя как са структурирани повечето любовни въпроси към Таро, в които питащият поради свои страхове се опитва да се навре в чуждата вселена, за да се прави на шпионин или таен агент.
Да използвам картите като метафизични специални разузнавателни средства, е да направя някому меча услуга. Това изобщо не резонира със съвестта ми, а духовните ми водачи са още по-малко очаровани от идеята.

Защо?

Защото когато питаме:

❌Какво крие от мен?
❌Какви са мислите му?
❌Ще се върне ли или ще предприеме ли еди какво си действие?
❌Защо е пасивен?
❌Какъв е той в сексуален план?
❌Как се чувства без мен?
❌Съжалява ли, че ме е напуснал?
❌Щастлив ли е с новата си жена/приятелка?
❌Какви са неговите сексуални фантазии с мен?

Тези въпроси идват от страх, от проблеми със самочувствието, от проектиране на минали събития върху настоящи ситуации. Те не решават никакъв проблем, а вместо това хранят в нас вечно гладния демон, който ни повтаря, че не сме достатъчно. Не сме достатъчно успели. Не сме достатъчно слаби. Не сме достатъчно красиви. Не сме достатъчно умни. И точно защото не сме достатъчно, ние не можем да бъдем с този човек, пък ако сме с него, значи това щастие няма да продължи за дълго. Заради това ни се иска да питаме и да се успокоим, че това не е така. И си питаме нали, излизат най-яките карти на света, хвъчат Любовници, Императрици, Две чаши и там всичко друго, което ви идва наум. И си отдъхваме, ставаме, и след пет минутки демонът отново е гладен. Нов сценраий, време е за нов въпрос. Или нова интерпретация, конспирация, за която никой не знае – две чаши изобщо не означават това, което си мислим, ето тука три жени с горчив опит ще потвърдят, че е така.
Айде не, защо просто да спрем да храним демона, а? Да го оставим да стане кожа и кости, докато се смали и накрая се изпари.
Изберете да питате защо днес, тук и сега, точно в този момент, сте достатъчно. И ще се изненадате от отговора, когато го направите. И сигурно ще имате някакво трансформиращо събитие. И ще разберете каква всъщност е силата на картите Таро.
Защото
Той има право „да крие нещо от вас“ и да не си е“споделил сексуалните фантазии“ на първата ви среща и има две, а не амнайсе хиляди и две причини, поради които не го е направил 1. Не му е дошло времето 2. Не изпитва потребност да го направи.
Имате ли достатъчно интуиция да откриете кой от двата отговора е верен? Съмнявам се да нямате. Слушайте, дори отговорът да не ви харесва.

Моля ви, не достигайте до напълно абсурдното положение, в което си губите времето да гледате клипчета в ютуб или си гледате сами, за да водите „разговор“ чрез карти с жив човек, с който може да проведете действителна комуникация, защото какво се случва в главата ви може да се окаже паралелна на нашата вселена.

Смирете се и си признайте, че потенциалният партньор не е единствения който си „проектира миналите травми в настоящите отношения“, правите го и вие, то няма иначе как. Еднаквото с еднакво се привлича. Признанието е първата крачка към излекуването. Погледнете страховете си чрез картите, ще помогне.
И вместо да питате „Защо този човек не предприема следващата стъпка“ може би ще е по-коретно да зададте въпроса как вие да съберете смелост да предприемете крачката, която така желаете.

Въпроси за намиране на любов:

⭐️  Какъв тип човек е подходящ за мен в момента?
⭐️  Какъв тип личности трябва да избягвам?
⭐️  Какво да направя, за да привлека правилния човек за мен?
⭐️ Къде е най-вероятно да намеря потенциален партньор?
⭐️ Какви стъпки трябва да предприема, за да намеря истинската любов?
⭐️ Как да изградя повече самочувствие във флиртуването или комуникацията с потенциални партньори?
⭐️ До колко време ще срещна подходящ човек за мен?

Въпроси, когато искаме да съградим отношения с точно конкретен човек:
🌟 Какъв е потенциалът на отношенията между нас към момента?
🌟 Какво ще се случи, ако изкажа чувствата си пред дадения човек?
🌟 Как е най-добре да подходя към него?

За справяне след раздяла или загуба на любим човек:
🪐 На кого мога да разчитам в този труден момент?
🪐 Как по-лесно да информирам другите, че се нуждая от подкрепа? (Масово не сме научени как да искаме помощ или подкрепа и си висим така във вакуума, а в съзнанието ни всички са зли, защото не са успели да отгатнат от какво имаме нужда).
🪐 Как да се справя с тази раздяла?
🪐 С какво да окупирам свободното си време?

За съществуващи връзки:
💗 Как да подобря връзката с моя партньор?
❤️ Какви проблеми, които съм срещал/а в миналото отново се повяват и в настоящата ми връзка и как мога да ги превъзмогна?
💛 Как мога да бъда по-добър партньор?
💚 Какви грешни презумпции имам относно настоящия ми партньор?
💜 Как да помогна на човекът до себе си с конкретно нещо, което го терзае?
🤍 Как мога да подобря сексуалния живот с човека до себе си?
💕 В какви сфери моят партньор има най-вече нужда от моята подкрепа?
🖤 Защо саботирам връзките си и какво мога да направя, за да променя това?

Psychic Tarot for the Heart – Отвори сърцето си, за да намериш отговорите.

Ако има елемент от т.нар Ню Ейдж движение, към който имам най-силни резерви, това определено е склонността към безкритично, откъснато от каквито и да е било правила на реалността, „позитивно“ (по-скоро имагинерно) мислене, което безжалостно изяжда, заедно с мозъчните клетки, възможността да погледнем света без розовите си очила. До толкова болестта на това социално явление се е разпространила, че води до тенденциозно изключване на определени детайли от действителността, които не съответстват на нечии убеждения.
Именно заради това се почувствах доста неловко, когато осъзнах, че заглеждам твърде често в Интернет една колода, която на пръв поглед материализираше най-големия ми екзистенциален кошмар. Нататък Psychic Tarot for the Heart – Отвори сърцето си, за да намериш отговорите.

Dark Fairytale Tarot – As above, so below!

Автор: Вещичка

Думите „съвпадение“ и „случайност“ трябва да бъдат изтрити от речника изобщо. По ирония на Вселената, а тя повярвайте ми, има много силно чувство за хумор, си поръчах няколко колоди Tаро на веднъж. Две от тях са толкова взаимoсвързани и допълващи се, че дори на мен ми е трудно да ги отделя една от друга. Това са Royo Dark Tarot и Dark Fairytale Tarot. Съпоставката между двете е неминуема и дори мога да кажа, необходима. Никак не е случайно, че и двете идват при мен по едно и също време. Точно когато се чудех какво ми предстои в духовен план и накъде да поема и Вселената ми даде знак чрез тях – мога да оперирам вече и двете посоки – каквото горе, това и долу. Каквото долу, това и горе.

Нататък Dark Fairytale Tarot – As above, so below!

За какво можем да използваме Таро, освен за предсказване на бъдещето?

Вера от „78 истории” е започнала една просветителска кампания за същността на картите Таро и за какво могат да бъдат използвани, която аз искрено приветствам. Впечатлението ми относно общата култура на хората какво всъщност представлява Таро като система не е особено добро. Масово хората не разбират смисъла от употребата им. Това, от една страна, води до „обезценяването” им – когато в ръцете на гадателя, където  вместо те да са инструмент, който да спомогне на човека да е творец на живота си, те се превръщат в поробител, който трябва да каже „какво трябва да се прави” и „какво е написано на камък”. Води и до подценяването им в очите на скептиците (в астрологическите среди има такива), които мислят, че приложението им има място само там, където се подвизават псевдо-врачки и вярата в тях може да се породи само в наивен ум. Нататък За какво можем да използваме Таро, освен за предсказване на бъдещето?

Old Arabian Lenormand – Ориенталска приказка, пищност и стил

Автор: Emma

Представяне:

Отложих малко списването на ревюто за тази колода, защото Ленорман не ми е силата. С тези карти се чувствам малко спъната в гаданията, но подозирам, че трябва време за свикване.

Дълго време си търсех карти, които да са в арабски или ориенталски вид. Защото харесвам пищността и орнаментиката на изкуството от тези региони. Привличат ме формите, специфичните извивки, колоритните десени, характерните етно мотиви. Повечето колоди карти, които се водят с арабски мотиви, не са ми по вкуса, все нещо им липсваше, за да ги усетя като моите карти.

Случайно попаднах на сайта на създателя на арабските ленорман карти. И моментално пожелах да ги притежавам. Аз съм от този тип – искам, искам веднага, ако нещо ме е грабнало силно. Хареса ми много, че колодата е малко бутикова, има издадени 1000 копия. Това ми се стори много ценителско и още повече ми допадна.
Нататък Old Arabian Lenormand – Ориенталска приказка, пищност и стил

Подредба на архетипите

Тази подредба е подходяща, когато определен проблем се повявява често и трайно във връзките ви с хората или общото ви отношение към тях. Тя НЕ СЕ фокусира върху конкретна връзка, а показва как настоящите ви отношения са отражение на вас самите и какво може да направите, за да донесете баланс в живота си. За приложението й може да използвате Таро карти или подходящ Оракул: Нататък Подредба на архетипите

Gaia Oracle – “Dedicated to Gaia – goddess of the Earth.”

Автор: Emma

Представяне:

14633699_1795999887307343_539618520048118370_o

Гая оракул е първата оракул колода, с която се сдобих. Попаднах случайно на сайта на издателите, имат доста добри оракули. Бях малко скептична относно поръчката, виждаше ми се почти невероятно да пристигне от Австралия и всичко да е Ок. Е, нямах никакви поводи за притеснения.

Обичам природата, Земята, билките, камъните. Там намирам повече святост, oтколкото в някоя определена религия и храм. Сред природата виждам знаци и ми харесва да следя циклите, промените, взаимодействието на всичко. Земята е жива, растенията имат свой дух, водата носи живот. Нямаше как да пропусна този оракул, бях впечатлена от ревюто му. Нататък Gaia Oracle – “Dedicated to Gaia – goddess of the Earth.”

Royo Dark Tarot – Пътуване в мрачната действителност

Автор: Вещичка

%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%80%d1%80%d1%80

Представяне:

Погледа ми попадна върху картините на Луис Ройо години преди изобщо да разбера, че той е рисувал колоди таро. Влюбих се в мрачната действителност на картините му и много пъти влизах в нета да ги съзерцавам. Тъмни, мрачни, наситени с еротика и привличащи онази част от мен, която не се свенеше да признае, че и мрака има своята красота и привлекателност.

Колодата на Ройо е почти изцяло издържана в тъмните краски – черно, бяло, червено, кафяво, мрачно синьо. Може би единствената свежа и светла карта е картата на Умереността. На пръв поглед колодата изглежда странна и на човек му се струва, че дори и да се опитва то няма да може да научи езика и, но след запознанството ми с нея и проведеното „интервю“ останах много приятно изненадана. Това е колода, която е създадена за пътешествие от материалното към духовното.  Много богата на символика и красива по своему. Нататък Royo Dark Tarot – Пътуване в мрачната действителност

Rumi Oracle: „Има един глас, който не използва думи. Слушай!“ /Руми/

Автор:  Emma

 

Представяне:

14524416_1790096984564300_6437597972457775433_o

Оракулските карти Руми са едни от най-желаните и чакани карти от мен. Бях впечатлена от тях още с появата им като предстоящ продукт, който се очаква да бъде изпечатан. Очаквах ги няколко месеца и ги поръчах в първи ден, в който бяха пуснати на пазара.

Привлече ме богатството от цветове и красивата кутия в пурпурен цвят с етно елементи. Цветовете сякаш ми говореха, събуждаха интуицията ми и разказваха истории.

Нататък Rumi Oracle: „Има един глас, който не използва думи. Слушай!“ /Руми/

Тот серия: Медитация над 3 меча

Втората карта, паднала се на случаен принцип от серията ми медитации с Тот е Три меча. Сивотата на нейното измерение се забелязваше още в момента, в който погледнах през Вратата, която ме води в тези светове.

Нататък Тот серия: Медитация над 3 меча