Perthro – Пертроу

Руна на съдбата и на все още непроявеното. Управлява случайността и ролята на късмета в развитието на всички неща. Време е Вселената да твори за нас.
Психически: Съвпадение; да живеем с неизвестното; изкуството и магията на това да познаеш случайното; възможност за отлика на различните модели, които действат; предсказания;


Енергия: Това, което още не се е проявило на физическо ниво, късмета, небитието;

Физически: Хазарт, случайни събития, налучкване

Гадателски значения:

(+) Добро знамение, познание на първичния закон (orlog); радост, задруга, растеж;

(-) Неконтролирани аспекти от психиката ни провалят живота ни; психически или емоционални пристрастявания; липса на развитие; самота; заблуждение; илюзия; неизвестност; 

Управлява:


Как възприемаме нивата на проявление на първичния закон (orlog) и личната съдба (wyrd) 

– Регулиране на отношенията в причинно-следствените връзки
– Промяна на случайностите и зависимостта от късмета
– Създаване на ползотворни външни обстоятелства за нашата цел
– Възможности, хазарт, как да „налучкваме правилно“

– „Впрягането“ на силата на руните в потока на първичния закон и индивидуалната съдба;
Важно е да помним, че истинското значение на Пертроу е неизвестно за изследователите, тъй като това е непозната дума. Много от тях са склонни да смятат, че „пертроу“ означава „чашка за жребии“, но аз мисля, че това нейно „неизвестно“ качество е много важно.
„Чашката за жребии“ е кутия за зарове, в която воините са поставяли жребии, за да разберат съдбата си преди битка. Пертроу олицетворява Орлог, първичният закон, концепция, която е по-широка от Вселенския закон за причината и следствието, защото обхваща също така законът за действието и противодействието, който не може да бъде променен. Личната съдба (Wyrd) е начина, по който отработваме Закона за причината и следствието на индивидуално ниво. Това, за разлика от първичният закон (Орлог), не е непроменяемо. Човек може да се движи в пределите на личната си съдба в зависимост от нивото си на съзнание (за развитие на това, използвайте Наудийз)
Голяма част от нашето все още непроявено бъдеще ще се прояви на принципа на случайността. Чрез хвърлянето на зарове, руни, ние получаваме съзнателен достъп до информацията за несъзнателния модел на Закона за причината и следствието, който осъществяваме. 
От всички руни, тази е може би най-мистериозната, въпреки че се бори с Айвавз за първото място. Пертроу управлява тайните на самите руни и мистерията около зараждането на Вселената. Тя ни позволява интуитивно да придобием знание за руните, което може да е било унищожено или изобщо да не е достигнало до нас. Характерно за Пертроу е, че няма много правила по отношение на това как точно да бъде използвана, защото тя олицетворява най-дълбоките тайни на Вселената и поради това, има доста абстрактен характер. 
Важно е да се създаде правилна връзка между Пертроу и Наудийз. Пертроу ни позволява да узнаем тайните, сравнително непроменяеми закономерности на проявлението на Закона за причината и следствието, което ни дава възможност да надникнем във все още непроявеното на физическо ниво и да опознаем от части непознатото. Наудийз ни помага да заобиколим Орлог като използваме собствените си сили на съпротивление, за да придобием някакъв контрол над съдбата си. 
Записите на цялото човешко знание се съхраняват в тази руна, така че тя може да ви помогне да узнаете това, което е скрито в колективното несъзнателно. Ние използваме същият този процес винаги, когато гадаем – разкриваме информация, която се намира в потока на колективното несъзнателно. 
Петроу ще спомогне гениални идеи да се зародят в главата ви и ще открие пътя за манифестирането им чрез повишаване осъзнатостта ви за силите, които ви се противопоставят. Съвпаденията и дева-ву-тата играят голяма роля при опознаването на енергията на тази руна. Други теми, които са свързани с нея, и които си струва да се изследват, ако въпроса ви интересува, са Акашовите записи и Квантовата вероятност.

Източник

Реклами

Eihwaz – Айвавс

Това е центърът или процесът на духовно осъзнаване. По-висшите и по-нисшите светове се срещат по средата (Мидгард). Това е руна на мистерията на живота и смъртта.
Психически: Смъртта като тайнство, безвремието, кундиналини

Енергия: Безсмъртие, закодираното, чакра системата, отношението рай-земя-ад.
Физически: Дълголетие, дървета, инициация

Гадателски значения: 
(+) Търсене на просвещение, издържливост, защита
(-) Объркване, разруха, недоволство, слабост, смърт

Управлява: 


Познанието за световното дърво (Игдрасил) и системата на чакрите (hvel)

– Освобождение от страха от смъртта
– Развиване на духовна издържливост и силна воля, за да получим просвещение
– Духовно виждане за елементарни неща от живота
– Връзка с други реалности – другите светове от Игдрасил
Айвавс започва втората половина от 24-те руни и представлява една вертикална ос, докато Йероу представлява хоризонталната. Управлява протичащата по гръбнака енергия. Човешкият гръбнак има 24 прешлена (без да включваме областта на таза), което аз не вярвам да е съвпадение. Гръбнакът е каналът, по който преминава една от най-силните енергии, формиращи човешката психика, която Йогите наричат Кундиналини. Движението на енергията от базисна до коронарна чакра носи осъзнаване на всички нива. Ако се опитате да събудите Кундиналини прекалено рано в духовната ви работа, може да си навлечете сериозни проблеми. 
Смъртта като една от водещите концепции за Айвавс е разбирана като най-голямата инциация в мистериите на живота. Да умреш преди да умреш означава да разбереш какво в живота е наистина важно. Това често се случва на хора, които имат близки до смъртта преживявания. Страхът от физическата смърт е един от най-големите потисници на човечеството за постигане на пълна свобода на ума и духа. Айвавз ни дава възможност да си припомним миналите животи и в резултат на това да се примирим със смъртта в това и да разберем, че сегашният живот е просто спирка, която е част от едно много по-голямо пътуване. 
Използвайте енергията на Айвавз по време на дълбока медитация  или по време на сън, за да откриете моделите от миналите си животи, които повтаряте и в сегашния си. Отговорите се намират не в спомена, а в това, което представляваме тук и сега. Айвавз може да бъде използвана за връзка с подземния свят и мъртвите. Най-мъдро ще е да се ограничите до предците си при подобни практики, тъй като те имат причина да ви отговорят. Трябва да имате достатъчно добър повод да направите подобно упражнение, но това определено не означава, че то се класифицира като черна магия.

Оригинал