Методи за приблизителна ректификация

Ректификацията е част от наталната астрология, която се занимава с точното установяване на времето на раждане. У.Лили с право в труда си „Християнска Астрология“ предупреждава студентите по астрология да не пристъпват към каквито и да е било други анализи на картата преди да са направили ректификация. В днешни времена, естествено, неизвестните не са толкова, колкото са били по време на У.Лили и повечето от нас знаят часа си на раждане поне с приблизителна точност. Това не означава, че ректификацията не е за вас. С колкото по-точен час на раждане разполагате, толкова по-добре за вас.
Голям проблем за хората, които започват да се интересуват от астрология или желаят да направят астрологическа консултация, е, да разберат колко важно е това. Твърдението на родители и близки в това в колко часа сте се родили не е достатъчно. Добре е да проверите истинността на твърдението със справка в общината за записания в акта ви на раждане час и след това да пристъпите и към астрологическа ректификация. Записаният ви час на раждане в общината също може да даде отклонения от събитийността, тъй като
във всяка болница на първо място идва грижата за новороденото преди попълването на документацията. 
В какво всъщност се изразява важността на точният час на раждане за астрологическата карта?

В наталната астрология – Изгряващият знак (асцендент) се сменя на всеки два часа. Това означава, че приблизително на всеки 4 минути знакът на асцендента изминава един ъглов градус. С асцендента се движат всички останали куспиди на домовете и променят градусите си. Домовата система е с критично значение в наталната астрология и е основополагаща за определянето на развитието на човека в различните сфери на живота. Освен това, дори и малко отклонение от точният час на раждане, понякога води до смяна на дома на планетите – които от своя страна, освен външните обстоятелства, определят и характера ни.С други думи – не се произнасяйте за това колко истинна е астрологията, ако сте опитали да правите свое изследвано, базирано на неректифициран час на раждане.

В предиктивните дялове – Часът на раждане е още по-важен в предиктивните дялове на астрологията. По отношение на транзитите важи онова, което казах и за наталните планети – без точен час има отклонение от определянето на точният момент, в който транзитната планета напуска един дом и се премества в друг. А това влияе на нагласите ви и на обстоятелствата около вас. По отношение на прогресиите, отклоненията могат да станат още по-големи, защото отклонение в един ъглов градус в прогресиите се явява една година като времеви период. Това означава, че ако, например, отидете на астролог и часа ви е сбъркан с 4 минути повече или по-малко, събитията, които той  ви предсказва могат да се случат много по-късно от определеното от него или изобщо да не се случат. Хипотезата, в която не се случват, е когато астрологът е определил характера на дадено събитие по съчетаното въздействие между прогресия и транзит, но за една година по-рано или по-късно (или 4 минути на вашия сбъркан час на раждане), този транзит може вече да е излязъл извън орбиса и да е изгубил влиянието си.

На вниманието ви представям два метода за приблизителна ректификация от античната астрология. Те са сравнително лесни за приложение, но дават отклонение до към 5-6 градуса от резултата, който би излязъл, ако се използват по-точни методи. Все пак може да са полезни на тези от вас, за които не могат да определят точността на часа си дори и до толкова поради различни обстоятелства.


Везните на Хермес:

Този метод се оповава на две основни, взаимообусловяващи се твърдения, свързани с картата на зачатието, т.нар „пренатална“ карта. Чрез него ще построим картата на зачатието и чрез нея ще установим градуса на асцендента в наталната карта. 
1. Върха на асцендента или десцендента в наталната карта съвпадат точното положение на Луната по знак и по градус в момента на зачатието. 
2. Асцендентът или десцендентът в картата на зачатието са същите по знак и градус като Луната в наталната карта.
– Изгответе карта, която предхожда рожденият ви ден точно с 273 дни – т.е точно 9 месеца назад от раждането ви. 
– Проверяваме фазата на Луната в наталната ни карта. Ако Луната е нарастваща, ще поставим нейният градус като асцендент на зачатието. Ако е намаляваща, ще поставим нейния градус като десцендент на зачатието. Хората, родени при новолуние и пълнолуние да не се притесняват да прилагат този метод, Луната им все е или намаляваща, или нарастваща. Например, аз имам Слънце на 6 гр в Рак и Луна на 19 гр. в Козирог, родена съм при пълнолуние, но точното пълнолуние вече е преминало, на шестият градус Рак, следователно Луната в картата ми е намаляваща.

– Следващата стъпка е да погледнем дали Луната в наталната ни карта е над хоризонта или под хоризонта. 

          + Ако Луната е НАД хоризонта и е РАСТЯЩА, продължителността на бременността е по-малко от 273 дни. Това означава, че ако например картата, която сте построили да предхожда раждането ви точно с 9 месеца, е за 20 февруари и бъдещата корекция (която по-надолу ще видите как се прави) дава отклонение 3 дни, построявате картата за 23 февруари. Давам пример, защото много хора се объркват точно тук
     + Ако Луната е НАД хоризонта и е НАМАЛЯВАЩА, продължителността на бременността е повече от 273 дни. При същия пример като горния, вместо да добавите дните, ще ги извадите, ще построите картата за 17 февруари.
 + Ако Луната е ПОД хоризонта и е РАСТЯЩА, подължителността на бременността е повече от 273 дни.
+ Ако Луната е ПОД хоризонта и е НАМАЛЯВАЩА продължителността на бременността е по-малко от 273 дни.

– Следва да определим колко точно дни трябва да извадим или прибавим в зависимост от хипотезата, в която се намираме. Отворете картата, която предхожда раждането ви точно с 273 дни и погледнете скоростта на Луната. Ако използвате astro.com отворете я като натална карта от extended chart section и цъкнете на additional tables (PDF) в горния ляв ъгъл на картата. Излиза ви положението на планетите и скоростта, с която са се движили, включително и Луната. Запишете тази скорост на някакъв отделен лист, на който ще си правите сметките.
– Връщаме се в наталната карта и изчисляваме растоянието между Луната и Асцендента, ако Луната в НАТАЛНАТА карта Луната расте или разстоянието между Луната и Десцендента, ако Луната в НАТАЛНАТА карта намалява. За да сметнете по-лесно тези градуси, използвайте пак астро, ком и в extended chart section изберете Merz Style от Chart drawing Style. В ъгъла на всеки знак пише кореспондиращите му градуси. Например 0 градуса Дева са записани като 150 градуса за цялата окръжност. За да сметнете 17 градуса Дева, 150+17 = 167. По този начин по-лесно ще извадим нужните градуси.

– Получената разлика от градуси делим на скоростта на Луната, която си записахте отделно на листчето – т.е скоростта на Луната от картата, която е точно 273 дни преди раждането ви. Числото, което получавате от деленето, са дните, които трябва да извадите/прибавите, за да получите пренаталната си карта. 
-Твърде възможно е да не получите цяло число, а например 5.9 или нешо такова. Закръглете го до по-близкото цяло, няма смисъл да смятате часове, минути, защото ще използваме горните твърдения за взаимообусловеността между асцендента/десцендента и Лунния знак в двете карти. На построената карта поставете за асцендент/десцендент знака и градуса на Луната от наталната ви карта. Ако Луната е растяща в наталната ви карта, нейния знак е асцендента на картата на зачатието. Ако Луната намалява в наталната ви карта, нейния знак е десцендента на зачатието.

Анимодар

Анимодар е метод за приблизителна ректификация, който е описан подорбно в „Тетрабиблос на Птолемей“. За отправна точка той използва пренатална
та сизигия. . Ще трябва да смятаме есенциални и аксидентални достойнства по секти, триплецити и какво ли не, та ще е добре да се знае за какво става въпрос. За тези от вас, които не са сигурни в калкулациите си и нямат толкова знания, безплатната програма Morinus, която може да намерите в Интернет, може да направи сметките. Нека накратко обясним терминологията, за да знаете какво правите.
Пренатална сизигия – Това е последното пълнолуние или новолуние ПРЕДИ раждането ви. Подчертавам преди, защото ако дори и няколко часа след като сте се родили следва сизигия, това няма значение, вие трябва да използвате тази преди.

1. Постройте картата на новолунието/пълнолунието. При новолунието ще ви е нужен градуса, на който се намират две светила. При пълнолунието е нужно да гледате градуса на онова светило, което в картата на пълнолунието е НАД хоризонта.
2. Трябва да видите коя планета управлява този градус в тази карта. За целта трябва да калкулирате коя планета ще има най-висок бал като използвате следните признаци:
            – Кой е  управителят на триплецита?
            – Коя планета екзалтира в този знак?
            – Коя планета е на трон в този знак?
            – Управител на фас/терма
            – Участие в различни конфигурации
            – Вземете предвид и дома и как се чувства планетата в него
           – Проверете изгревната фаза на планетите и дали тя ги прави по-силни

Всеки един от тези признаци носи различен брой точки, използвайте таблицата на Птолемей за есенциалните достойнства, за да проследите стойностите. Градусът на планетата с най-голям брой точки е градусът на приблизително сметнатия асцендент. Това прави този метод изключително удобен за хора, които са родени в часове, в които асцендентът сменя знак и не са сигурни дори за изгряващия в наталната им карта знак. Ако планетата, която предяви претенция към управлението на градуса на пренаталната сизигия се намира, например на 5 градуса, логическият извод за някой, роден между два изгряващи знака е, че изгряващият по-късно е неговият. Например, ако има колебание между Водолей и Риби – Риби е изгряващият знак.
Възможно е, обаче две или повече планети да получат равен брой точки. Тогава тази, която има най-близък градус с предполагамия асцендент бележи градусът на реалният асцендент според този метод. Ако въпросните планети са в много сходен градус, то тогава ще трябва да гледаме връзката им с дневното и нощното семейство или тази с в по-тясна връзка с ключовите сфери, които са засегнати в хороскопа.

Възможно е разликата в градусите между доминиращата планета и предполагаемия асцендент да е по-голяма, отколкото между доминиращата планета и предполагаемия медиум коели. Тогава приемаме градусът на доминиращата планета за градуст на медиум коели и спрямо него пресмятаме и градусът на асцендента,*

*Когато пресметнете мястото на доминиращата планета, имайте предвид, че знака, в който се намира тя няма значение. Ако доминиращата планета е на 20 градуса Везни, например, а предполагаемия ви асцендент е на около 17 градуса дева, според този метод асцендента ви ще е на 20 градуса Дева, а не 20 градуса Везни. Вземате предвид само градуса без оглед на знака.

Advertisements

Публикувано от

Iuno

utque erat et tellus illic et pontus et aer, sic erat instabilis tellus, innabilis unda, lucis egens aer; nulli sua forma manebat, obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno frigida pugnabant calidis, umentia siccis, mollia cum duris, sine pondere, habentia pondus.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s