Астрологични съответствия в Таро

Между астрологията и картите Таро могат да се намерят много общи белези, но така и да се констатират някои съществени различия. И двете представляват системи за опознаване на себе си и предсказване на бъдещето. Макар да има редица спекулативни теории по отношение на възникването на гадането с карти, които са обвързвани с посочването на различни датировки за възникването му, астрологията  е по-древната от двете системи. Тя се базира на емпиричен опит на наблюдаване на обектите в Слънчевата система, както и неподвижните звезди и влиянието им върху монданните процеси, климата, природата на човека и др. Таро, и гледането на карти като цяло, се базира преди всичко на интуитивните умения на гледащия – макар картите да имат определени значения, които по дефиниция им принадлежат, различни хора виждат различни нюанси от тях и могат да интерпретират една карта по различен начин и въпреки всичко, отново да проведат успешно гадание.

Астрологията превързхожда Таро в предиктивните си възможности по отношение на значими процеси и позволява да видим отдалеч препятствията на пътя си, както и да разберем цикличността, в която те се проявяват в живота ни. Чрез нея идентифицираме архетипите. Таро, обаче, е по-удобният инструмент за ОПОЗНАВАНЕ на вече идентифицираните архетипи, именно заради интуитивната връзка, която използва човек по време на гаданието си той по-лесно разкрива смисъла зад ритъма на Вселената, който вече познаваме, благодарение на астрологията.

 

Нататък Астрологични съответствия в Таро

Реклами