Ошо Дзен – XX – Отвъд илюзията

Вселена: *дава информация*
Аз: Да бе!
Вселена: Да!
Аз: Не може да бъде!
Вселена: Все някъде може, случило се е тук!
Аз: *мисли си, че си въобразява*

Вселена: *тлъсти знаци*
Аз: *мисли си, че си въобразява за знаците*
Вселена: *още по-тлъсти знаци*
Аз: *действа спрямо информацията, резултатът е облекчение и огромно задоволство*

Вселена: *любвеобвилни знаци от различни размери, съобразени с дълбочината на последващите ми съмнения*

Ежедневно получаваме съобщения от Вселената. Друг е въпросът колко от нас се вслушват в тях. Независимо дали е усещането ви, че ако отидете до по-далечния магазин, където ходите по принцип по-рядко, вместо на по-близкия, защото знаете, че онова, което търсите няма да намерите на обичайното място или е зрънце чисто просветление, толкова трансформиращо, че преобръща изцяло житейската ви философия, истината е, че винаги сме заобиколени от този огромен информационен поток.

Нататък Ошо Дзен – XX – Отвъд илюзията

Advertisements

Ошо Дзен – 10 огън – Излизане от ограниченията на съзнанието

„Обърни внимание“ – каза Вселената – „попаднала си в състояние на вибрационен вакуум. Но това вече няколко пъти ти го казах! Ох, колко трябва да повтарям!“

Знам, Вселено. И днес, и вчера, а може би и онзи ден, съзнателно избрах да се държа като глупаче, да отпусна тялото си … и когато животът наби спирачки … да попадна в инерцията на старите си навици. Та, ето скъпи читатели, за това ме виждате на илюстрацията, навряна

в малката кутийка на остарелите ми представи, която в доброто старо време удобно ме събираше, но сега, като съм натрупала опит и съм се поразширила, нещо ми утеснява. Знам изхода. Отново ще премина пътя и ще се върна в онова приятно състояние на задоволство, на място, където астралните ми телеса могат свободно да се реят, необезпокоявани от стените на никоя кутийка. Ето го моето know-how за този процес на излизане и всеки, който чувства че ….

Нататък Ошо Дзен – 10 огън – Излизане от ограниченията на съзнанието