Psychic Tarot for the Heart – Отвори сърцето си, за да намериш отговорите.

Ако има елемент от т.нар Ню Ейдж движение, към който имам най-силни резерви, това определено е склонността към безкритично, откъснато от каквито и да е било правила на реалността, „позитивно“ (по-скоро имагинерно) мислене, което безжалостно изяжда, заедно с мозъчните клетки, възможността да погледнем света без розовите си очила. До толкова болестта на това социално явление се е разпространила, че води до тенденциозно изключване на определени детайли от действителността, които не съответстват на нечии убеждения.
Именно заради това се почувствах доста неловко, когато осъзнах, че заглеждам твърде често в Интернет една колода, която на пръв поглед материализираше най-големия ми екзистенциален кошмар. Нататък Psychic Tarot for the Heart – Отвори сърцето си, за да намериш отговорите.

Advertisements