Algiz

Името на руната буквално се превежда като „лос“. Тя наподобява рогата на лос и поради това е свързана с защитата. В езотеричен смисъл символизира защитата и Висшият Аз. 
Това е руната, чрез която се свързваме с различните лица на божественото и архетипните образи на съзнанието ни като Валкириите. Възможни са опасности, ако осъзнаването дойде твърде бързо и не сме подготвени. Психическа енергия: Божествено, Висш Аз, състоянието в което слушаш и възприемаш;


Енергия: Божествен план; закрилнически и преподавателски настроена енергия, Валкириите


Физически: защита, сигурност, духовност


Гадателски значения:


(+) Връзка с боговете, събуждане, да живееш на по-висока вибрация; защита 
(-) Скрита опасност, унищожаване от божествените сили, загуба на връзката с божественото, страх

Управлява:

– Подсилването на индивидуалната hamingja (индивидуална сила, късмет според норидическите вярвания) и жизнената сила чрез храбри действия


– Връзка и комуникация със съзнателни същества, които нямат човешка форма.


– Връзка с други светове, особено Асгард 
– Защита и отбрана
– Получаване на просвещение относно магическия потенциал на руните
– Преодоляване на страха от смъртта
Algiz едновременно ни защитава, но и ни учи на независимост и автономия, както и на вяра. Важно е да си храбър, когато погледнеш страха в лицето, а не да нямаш страх в сърцето си, защото страхът понякога е предупреждение за нас, че е време да се защитим. Тази руна ни помага в преценката кога страхът действа именно като такова предупреждение и наистина служи на Асгард. 
Духовната сила, hamingja, която извира от тази руна е толкова силна, че обгръща ползвателя си с толкова много енергия, че той става божествен, отделен от другите и защитен от Божествената сила. Образът на Валкириите в митологията ви дава точното изображение на това как Алгиз работи за вас, за да ви защити. Когато медитирате над изображението на на Валкирията в образа й на учител, лебед или войн, вие използвате много силен метод за инвокиране на силата на Алгиз.
Валкирията няма да ви помогне да накажете някого за неправилни, незаконни или неморални действия. Тя ще омекоти удара от полагащото се наказание тогава, когато човекът доброволно поеме отговорност за вредата, която е причинил чрез действията си и започне да предприема нещо, за да я компенсира. 
Преди инвокация на същества от по-високите нива на съществуване, направете всичко възможно да сте разучили архетипите им и да не ги бъркате. Попитайте ги мило за техните цели и имена. Добрите същества винаги ще откликнат на такива молби, а тези, които искат да ви навредят ще се обидят или ще отклоняват отговора на зададения въпрос. Трябва да имате кураж и издържливост, защото ще бъдете подлаган на много тестове. Тези същества идват във много форми, затова трябва да отворите ума си, за да позволите те да достигнат до вас чрез неповторимите си начини на комуникация. 

Авторът и преводачът на статията призовават читателите към внимателно използване на руната. Свързването с други светове не е за всеки и това отнема известно време, което рябва да прекарате в подготовка. Връзката с други светове, ако сме подготвени, може да ни донесе мъдрост и просвещение, но ако не сме – да повреди психиката ни, понякога и завинаги. Бъдете отговорни към себе си и разберете, че рисковете за здравето и цялостта ви в духовния свят са също толкова реални, колкото рисковете във физическия свят !!!!

Източник

Реклами

Perthro – Пертроу

Руна на съдбата и на все още непроявеното. Управлява случайността и ролята на късмета в развитието на всички неща. Време е Вселената да твори за нас.
Психически: Съвпадение; да живеем с неизвестното; изкуството и магията на това да познаеш случайното; възможност за отлика на различните модели, които действат; предсказания;


Енергия: Това, което още не се е проявило на физическо ниво, късмета, небитието;

Физически: Хазарт, случайни събития, налучкване

Гадателски значения:

(+) Добро знамение, познание на първичния закон (orlog); радост, задруга, растеж;

(-) Неконтролирани аспекти от психиката ни провалят живота ни; психически или емоционални пристрастявания; липса на развитие; самота; заблуждение; илюзия; неизвестност; 

Управлява:


Как възприемаме нивата на проявление на първичния закон (orlog) и личната съдба (wyrd) 

– Регулиране на отношенията в причинно-следствените връзки
– Промяна на случайностите и зависимостта от късмета
– Създаване на ползотворни външни обстоятелства за нашата цел
– Възможности, хазарт, как да „налучкваме правилно“

– „Впрягането“ на силата на руните в потока на първичния закон и индивидуалната съдба;
Важно е да помним, че истинското значение на Пертроу е неизвестно за изследователите, тъй като това е непозната дума. Много от тях са склонни да смятат, че „пертроу“ означава „чашка за жребии“, но аз мисля, че това нейно „неизвестно“ качество е много важно.
„Чашката за жребии“ е кутия за зарове, в която воините са поставяли жребии, за да разберат съдбата си преди битка. Пертроу олицетворява Орлог, първичният закон, концепция, която е по-широка от Вселенския закон за причината и следствието, защото обхваща също така законът за действието и противодействието, който не може да бъде променен. Личната съдба (Wyrd) е начина, по който отработваме Закона за причината и следствието на индивидуално ниво. Това, за разлика от първичният закон (Орлог), не е непроменяемо. Човек може да се движи в пределите на личната си съдба в зависимост от нивото си на съзнание (за развитие на това, използвайте Наудийз)
Голяма част от нашето все още непроявено бъдеще ще се прояви на принципа на случайността. Чрез хвърлянето на зарове, руни, ние получаваме съзнателен достъп до информацията за несъзнателния модел на Закона за причината и следствието, който осъществяваме. 
От всички руни, тази е може би най-мистериозната, въпреки че се бори с Айвавз за първото място. Пертроу управлява тайните на самите руни и мистерията около зараждането на Вселената. Тя ни позволява интуитивно да придобием знание за руните, което може да е било унищожено или изобщо да не е достигнало до нас. Характерно за Пертроу е, че няма много правила по отношение на това как точно да бъде използвана, защото тя олицетворява най-дълбоките тайни на Вселената и поради това, има доста абстрактен характер. 
Важно е да се създаде правилна връзка между Пертроу и Наудийз. Пертроу ни позволява да узнаем тайните, сравнително непроменяеми закономерности на проявлението на Закона за причината и следствието, което ни дава възможност да надникнем във все още непроявеното на физическо ниво и да опознаем от части непознатото. Наудийз ни помага да заобиколим Орлог като използваме собствените си сили на съпротивление, за да придобием някакъв контрол над съдбата си. 
Записите на цялото човешко знание се съхраняват в тази руна, така че тя може да ви помогне да узнаете това, което е скрито в колективното несъзнателно. Ние използваме същият този процес винаги, когато гадаем – разкриваме информация, която се намира в потока на колективното несъзнателно. 
Петроу ще спомогне гениални идеи да се зародят в главата ви и ще открие пътя за манифестирането им чрез повишаване осъзнатостта ви за силите, които ви се противопоставят. Съвпаденията и дева-ву-тата играят голяма роля при опознаването на енергията на тази руна. Други теми, които са свързани с нея, и които си струва да се изследват, ако въпроса ви интересува, са Акашовите записи и Квантовата вероятност.

Източник

Eihwaz – Айвавс

Това е центърът или процесът на духовно осъзнаване. По-висшите и по-нисшите светове се срещат по средата (Мидгард). Това е руна на мистерията на живота и смъртта.
Психически: Смъртта като тайнство, безвремието, кундиналини

Енергия: Безсмъртие, закодираното, чакра системата, отношението рай-земя-ад.
Физически: Дълголетие, дървета, инициация

Гадателски значения: 
(+) Търсене на просвещение, издържливост, защита
(-) Объркване, разруха, недоволство, слабост, смърт

Управлява: 


Познанието за световното дърво (Игдрасил) и системата на чакрите (hvel)

– Освобождение от страха от смъртта
– Развиване на духовна издържливост и силна воля, за да получим просвещение
– Духовно виждане за елементарни неща от живота
– Връзка с други реалности – другите светове от Игдрасил
Айвавс започва втората половина от 24-те руни и представлява една вертикална ос, докато Йероу представлява хоризонталната. Управлява протичащата по гръбнака енергия. Човешкият гръбнак има 24 прешлена (без да включваме областта на таза), което аз не вярвам да е съвпадение. Гръбнакът е каналът, по който преминава една от най-силните енергии, формиращи човешката психика, която Йогите наричат Кундиналини. Движението на енергията от базисна до коронарна чакра носи осъзнаване на всички нива. Ако се опитате да събудите Кундиналини прекалено рано в духовната ви работа, може да си навлечете сериозни проблеми. 
Смъртта като една от водещите концепции за Айвавс е разбирана като най-голямата инциация в мистериите на живота. Да умреш преди да умреш означава да разбереш какво в живота е наистина важно. Това често се случва на хора, които имат близки до смъртта преживявания. Страхът от физическата смърт е един от най-големите потисници на човечеството за постигане на пълна свобода на ума и духа. Айвавз ни дава възможност да си припомним миналите животи и в резултат на това да се примирим със смъртта в това и да разберем, че сегашният живот е просто спирка, която е част от едно много по-голямо пътуване. 
Използвайте енергията на Айвавз по време на дълбока медитация  или по време на сън, за да откриете моделите от миналите си животи, които повтаряте и в сегашния си. Отговорите се намират не в спомена, а в това, което представляваме тук и сега. Айвавз може да бъде използвана за връзка с подземния свят и мъртвите. Най-мъдро ще е да се ограничите до предците си при подобни практики, тъй като те имат причина да ви отговорят. Трябва да имате достатъчно добър повод да направите подобно упражнение, но това определено не означава, че то се класифицира като черна магия.

Оригинал

Jera – Йероу

Ключови думи: Това е руната на реколатата и възнаграждението, което дължим на правилните си действия в миналото. В миналото ние сме зачели естественият ред, по който нещата се случват. Това е руна на мира и сърцето.
Психологически: търпение, умението да измерваме времето
Енергия: Цикличността в природата, напредъка, биоритмите, усилието, насочено в правилната посока, както и добрата реколта.
Физически: чакане, очакване, градинарство, земеделство, сезоните и реколтата

Гадателски значения: 
(+) Награда за правилните действия, изобилие, мир, правилното време
(-) Повторение, неправилното време, конфликт, регрес, провалено развитие, бедност
Управлява:
Плодородието, творчеството, връзката със земята
– Мирът, просперитетът и изобилието
– Силата на времето и неговите цикли. Осъзнаването за цикличното движение на всичко
– Интегрирането на новите ни виждания постепено в реалността.
– Постепена и трайна промяна в живота ни, за която сами сме взели решение да допуснем.
Реколтата от лятото се превръща в храна през зимата, а събраните семена от реколтата, се превръщат в реколта за следващото лято. Затова вниманието към максималното възползване от настоящият момент е от първостепенно значение за мъдростта на планирането ни за бъдещето. 
Цикличността на сезоните не е толкова асоциирана с преминаването на времето, колкото с движението на жизнената енергия на земята. Ритмичността на съня, залеза и изгрева, ритимът на сърцето, дъхът – това са все ключове към разбиране на природата на Йероу. Подобно на Исоу, енергията на Йероу не може да бъде спряна – тя идва постепено но е неумолима; тя не бърза, но е постоянна и не може да бъде спряна от човешкото влияние. Природата упорито продължава напред, каквото и да стане. Промените, които Йероу носи, не са внезапни или изненадващи, но не могат да бъдат овладяни. 
Ключът е да правим малки промени всеки ден, за да стаем по-добри. Като разгледаме всяко едно такова събитие, то може да изглежда незначително, но кумулативната сила на всички тях е причина неизбежно да продължим напред така, както Земята продължава да обикаля около Слънцето.
Йероу е руна на търпението и движението в естествения ритъм на природата. Когато се движим заедно с тези ритми, ние внасяме в живота си изобилие и благоденствие. Цикличността на времето и спиралното му движение съдържат много повече загадки, отколкото нашата разпространена представа за линейното време, календара и часовника.
Йероу има много общо с правилното време да направим нещо. Други попуярни изрази, които описват природата й са: „и това ще мине“; „Каквото посееш, такова ще пожънеш“; „времето лекува всички рани“. Когато използваме тази руна, ще намерим ключа за мистериите на времето и психологическата нужда за разделяне и управление на времето. Крайните срокове изваждат наяве най-доброто от нас и ни мотивират да израстнем до предел, който надминава сегашните ни възможности. Освен това, те ни поставят в позиция, в която да предприемем обмислено действието в правилното време. Възползвайте се, когато сте на върха и не се плашете, когато наближавате дъното!
Магическата сила на Йера може да забърза времето или да го забави, защото манипулирането на субективната представа за времето е управлявано от тази руна. Извън субективната представа, времето е илюзия. 
И все пак – ако човек не е посял семена, не работи, няма планове и желание за нищо в мислите си, Йера ще отрази тези липси, когато е задействана. Все пак миналите действия на човека създават неговото бъдеще.

Isa – Исоу

Ключови думи: Руна на концентрацията, на статичното, замръзналото и руна на Егото. 
Психически: Умствените способности, фокус върху конкретно нещо; его; собственият ни образ
Енергия: концентрираща, свиваща, застой, спокойствие
В материалният свят: студеното; запазване на себе си; жестоката действителност.
Гадателски значения:
(+) Силно его, его съзнание, самоконтрол, единство в битието
(-) Самовлюбеност, тъпота, слепота, липса на движение, липса на промяна, егоцентризъм, психопатски наклонности

Управлява:
Развитието на концентрацията, волята и фокуса
Премахване на нежеланите енергийни влияния под формата на защитта. Действа и за демонични създания
– Основополагаща интеграция на егото в като контрольор в балансираната система на множество опции и избори
– Контрол и господство над изблици на емоции и зли енергийни същества
– Фокусиране на волята върху едно нещо
Исоу е красива и едновременно с това, вероломна. Тя приспива пътникът с мира и спокойствието, което носи. Заключва лесно живота под повърхността си и го задържа неподвижен. И все пак, малко са нещата, които са толкова могъщи, колкото бавно движещ се глетчер, който може да унищожи дори и най-здравата основа, докато се спуска надолу по склона. Най-често виждаме снегът с малко блясък, който изглежда магично и примамливо, но малко са нещата, които може да бъдат толкова коварни, колкото слабо място в леда, което поглъща непредпазливите и изненадва с бързината си. Скоро след това, дори и няма да бъде останала следа. Скритата част на айсберга, която представлява 90% от самия него, може да остане незабелязана и да потопи кораб без да показва никаква милост. Това е начинът, по който древните са виждали леда: враждебен дори и към живота. Именно заради това третата руна от Втората Еда символизира трудностите, които срещаме в реалността.
Най-просто обяснено, това, което прави Исоу, е да създаде леден блок, в който се намира част от реалността, като намалява огнената енергия, на която се дължи темпото, и придава твърда форма на нещата.
Исоу е руна на контрола. Егото расте и се разраства, а чрез духовен начин на живот, съзрява до индивидуалното Аз. Това е светлата страна на подсилване на егото, но има и тъмна страна, която е и тъмната страна на Исоу. Когато няма достатъчен контрол, егото поема по пътя на себевъзвеличаването, повърхностните желания, попада в мрежите на блясъка и фалша, вместо да търси духовно съществуване. Тези, които твърдят, че знаят много и са твърде сигурни в това, трябва да се считат за предупредени!
Исоу контролира и успокоява емоционалният стрес, но отново, внимавайте при употребата й! Тя не премахва основната причина за неприятните обстоятелства. За сметка на това може да помогне за изграждането на силна аура. Исоу е особено полезна тогава, когато желаем да придобием спокойствие при присъствието си ТУК и СЕГА.

Nauthis – Наудийз

Ключови думи: Нужда, съпротива, конфликт, драма, усилие, тежка работа, уроците на живота, силата на растежа, последствията от минали действия, болка за кратко в настоящето, която е от голяма полза в бъдещето; принуда; липса на творческа енергия; стрес.
Психически: Съпротивление, нужда, усилие

Физически: Нещата, които е наложително да направим; спешност
Гадателски значения:
(+) Съпротивление (благодарение, на което придобиваме сила); да признаем orlog (висшият закон, първичната истина), иновативност (напредничаво мислене), развитие като самостоятелен индивид; личностно развитие и уроците на живота, постижения чрез усилие
(-) Ограничения на свободата; стрес; мъка; робия; разпуснатост; предупреждение; малодушие, неразпознати нужди, или нужди, които не са задоволени; вина; тревога.

Управлява:
Преодоляването на стреса, негативното въздействие на висшия закон спрямо нас
Приемане на нещата, които не можем да променим
– Развитие на волята, която влагаме в магическите заклинания, манипулиране на личната съдба (Wyrd)
– Разбирането на нуждата от динамично противопоставяне в процеса на творчество и създаване
– Решаване  на проблеми чрез запаса ни от творческа енергия
– Защита на собствените ни нужди
– Признание на нуждите ни 
– Любовна магия, особено ако искаме определен човек
Без съпротивление, всичко ще се разпадне. Всяко действие има еднакво по сила противодействие. Съпротивлява се несъзнателното срещу наскоро възникналото съзнателно, но и съзнателното се съпротивлява на несъзнателното. Мистериите около необходимостите са централният въпрос, който засягат енергиите на Наудийз. Те са много важни, за да можем да вземем съдбата си в собствените си ръце и да постигнем това, което желаем. Да влезем във връзка с нуждата ни е много по-силно, отколкото да си пожелаем нещо, защото какво желаеш и от какво се нуждаеш могат да бъдат две различни неща. Това, което сме направили в миналото има последствия и те се проявяват в настоящето. Наудийз може да ни защити, но уроците често са много строги. Това, което сме направили в миналото, ни настига и се опитва да ограничи вариантите, които имаме в бъдещето – това представя точно обратния принцип на Йера, която отговаря за цикличното движение на енергията. Ако се въоражим със смирение, ние можем да научим уроците си – не само от нашите грешки, но и от грешките на другите. Действията, направлявани от Наудийз са свързани със здравия разум. Проблемът е, че здравият разум не се среща толкова често, защото преценката ни често е замъглена от идеалите и това пречи да разпознаем истинските си нужди и да възприемем обстоятелствата такива, каквито са. 
Като руна на войната, Наудийз надарява този, който е призовал силата й, да има куража и мъдростта, да направи това, което трябва да се направи, дори и в заплетена ситуация. Без болка няма печалба – всичко това е свързано със суровата реалност, подобно на Хаугалауз. 
Ние имаме страх от необходимостите и връзката, която осъществяваме с тях, е базирана едновременно на любов и омраза. Това много добре се илюстрира със символа на Наудийз – от две кръстосани пръчки, които трием, за да създадем огнището, мястото, където осъзнаваме нуждите си. 
Нашата нужда от огън като животински вид е балансирана с нашия страх от силата му. Използвайте съдбата си, а не се борете с нея!!!!

Hagalaz – Хаугаулауз

Ключови думи – Градушка; криза и бедствие; промяна на естественият, познат ред; рязка промяна. Силата на разрушението от природата; сурово време; неконтролируемото; онова, от което не можем да избягаме и е неприятно; Юнгинианскоро схващане за сянка; психоанализа; връщане назад; приемане на онова, което не можем да променим.
Психически: Срив; промяна; личното минало.
Във физическият свят: Лошото време, пречки, изненади, подслон.
Гадателски значения:
(+) Промяната, която следва вътрешните ни ценности; промяната, която носи добро в дългосрочен план; криза – но в която не сме загубили контрол.
(-) Криза. Катастрофа. Стагнация; загуба на влияние и лична сила; загуба на имущество; разочарование в близкото бъдеще; психическата нагласа на жертва; обсебеност от миналото; вина.

Управлява: 
Балансира личната сила. Спомага за интегрирането на подсъзнанието.
Неумолимостта на съдбата. Трите норни
Прогрес, правилата на естествената еволюциия
Защитава като прогонва онези енергии, които носят дисхармония
Яснота относно подсъзнателните програми за преработка
Причинява неудобство на околните, защото изважда подсъзнателните им проблеми на показ.
Хаугалоуз бележи кардиналната промяна, посоката на енергията на стария Футарк. Това е така, защото с нея започва вторият ред от руни – т.е втората еда. Хаугалоуз е руна, която е свързана с конфронтация с моделите от миналото ни и ние трябва да сме честни спрямо себе си в тази конфронтация и да отсъдим правилно. Руната ще разкрие течение на много силни енергии около и през човешкия свят. Същността й е напълно безлична и тя символизира сили, повечето от които човекът не може да обуздае.
Градушката ви изненадва с твърдостта си (т.е конфронтацията), но след това се превръща във вода, която напоява семената (трансфромацията). Древните описват градушката по-скоро като зърно, отколкото като лед и така създават една метафора за голямата истина в живота. Хаугалауз съдържа в себе си знаците на всички останали руни и това може да бъде видяно по другият начин, по който е изобразявана  – като снежинка с шест върха. Духовното пробуждане чесгто идва след дълбоката криза.
Като 9-та руна, Хаугалауз има специално място в нареждането Футарк, тъй като числото девет има особено значение. То символизира завършването на един перфектен цикъл. 9 месеца е един от най-важните цикли в човешкия живот, тъй като толкова е престоят на бебето в утробата на майката. В този ред на мисли споменаваме и защитата, която Хаугалауз осигурява – да ни помогне да приемем нещата, които не можем да променим и да потърсим подслон докато бурята отмине. 
Хаугалауз може да бъде използвана за прогонване и изгонване. Използва се в процеса на премахване на подсъзнателните ни товари – „сенчестите“ елементи от живота ни. Така най-накрая, можем да видим живота си в чист вид. Хаугалауз е  като магическият еквивалент на пролетното почистване. Тя разкрива личното минало и ранната среда на израстване и как те са рефлектирали като развитието ви като деца. 
Хаугалауз може да бъде използвана като проклятие върху другите, насочено да извади наяве техните потиснати конфликти. Това си е чисто проклятие, защото жертвата ще изпита само негативните последствия от собствените си действия. Това е тъмната женска сила и може да се асоциира с магьосничеството и с разрушителната женска магия.  

Източник