За какво можем да използваме Таро, освен за предсказване на бъдещето?

Вера от „78 истории” е започнала една просветителска кампания за същността на картите Таро и за какво могат да бъдат използвани, която аз искрено приветствам. Впечатлението ми относно общата култура на хората какво всъщност представлява Таро като система не е особено добро. Масово хората не разбират смисъла от употребата им. Това, от една страна, води до „обезценяването” им – когато в ръцете на гадателя, където  вместо те да са инструмент, който да спомогне на човека да е творец на живота си, те се превръщат в поробител, който трябва да каже „какво трябва да се прави” и „какво е написано на камък”. Води и до подценяването им в очите на скептиците (в астрологическите среди има такива), които мислят, че приложението им има място само там, където се подвизават псевдо-врачки и вярата в тях може да се породи само в наивен ум. Нататък За какво можем да използваме Таро, освен за предсказване на бъдещето?

Advertisements

Как да получим повече информация от Таро гледането си чрез елементите?

Както мнозина от вас знаят, аз не съм любител на големите подредби, тъй като смятам, че дори и от няколко карти можем да извадим много важна информация, точно отнасяща се към въпроса, без ненужни отклонения.

Методът, който днес ще ви представя и който може да даде една интересна гледна точка спрямо гледанията ви с по-малко карти (а и с повече всъщност), се нарича  метод на триадите.  Този начин на разглеждане на участващите в подредбата карти е от изключителна важност при приложението на „Отварянето на Ключа“ – една от най-големите, ако не и най-голямата, подредба с Таро, която се състои от общо пет операции, които биха могли да бъдат самостоятелни подредби. 

Прилагането на методa, за който говоря по време и на петте операции при „Отварянето на Ключа“ се основава на взаимоотношенията между различните елементи и се състои в това да разгледаме картите в подредбата си по тройки и да видим динамиките, които се случват във всяка тройка. 

Нека припомним боите и техните съответствия:

Нататък Как да получим повече информация от Таро гледането си чрез елементите?

Астрологични съответствия в Таро

Между астрологията и картите Таро могат да се намерят много общи белези, но така и да се констатират някои съществени различия. И двете представляват системи за опознаване на себе си и предсказване на бъдещето. Макар да има редица спекулативни теории по отношение на възникването на гадането с карти, които са обвързвани с посочването на различни датировки за възникването му, астрологията  е по-древната от двете системи. Тя се базира на емпиричен опит на наблюдаване на обектите в Слънчевата система, както и неподвижните звезди и влиянието им върху монданните процеси, климата, природата на човека и др. Таро, и гледането на карти като цяло, се базира преди всичко на интуитивните умения на гледащия – макар картите да имат определени значения, които по дефиниция им принадлежат, различни хора виждат различни нюанси от тях и могат да интерпретират една карта по различен начин и въпреки всичко, отново да проведат успешно гадание.

Астрологията превързхожда Таро в предиктивните си възможности по отношение на значими процеси и позволява да видим отдалеч препятствията на пътя си, както и да разберем цикличността, в която те се проявяват в живота ни. Чрез нея идентифицираме архетипите. Таро, обаче, е по-удобният инструмент за ОПОЗНАВАНЕ на вече идентифицираните архетипи, именно заради интуитивната връзка, която използва човек по време на гаданието си той по-лесно разкрива смисъла зад ритъма на Вселената, който вече познаваме, благодарение на астрологията.

 

Нататък Астрологични съответствия в Таро

Шест грешки, които допускаме, когато гледаме на себе си*

Независимо дали се занимавате професионално с Таро или сте просто любител, рано или късно ще поискате да гледате на себе си. И защо не? Вие вече знаете да работите с картите и знаете колко силен помощник може да са в намирането на съвет в различни сфери на живота. Може да имате сериозен проблем или просто да искате да изследвате някоя част от себе си и да се обърнете към Таро определено би ви помогнало.

Но можете ли да си гледате по такъв начин, че да получите истински и обективни отговори? Качествени ли са гледанията, които правите и отговарят ли те на етичните норми?
Когато използвате Таро да си гледате сами често може да получите объркващи и неточни отговори, особено ако подхода ви към гледането и интерпретирането е грешен. В настоящата статия има шест често допускани грешки, когато си гледаме сами.


Гледате си в прилив на силни чувства:
Гаджето ви тъкмо е скъсало с вас и първото, което искате да направите е да изтеглите няколко карти, за да видите дали ще се съберете отново или тъкмо сте загубили работата си заради преструктуриране на предприятието и искате да знаете кога ще си намерите нова, а може би тъкмо сте се скарали сериозно с най-добрия си приятел и искате да знаете дали изобщо ще продължите да бъдете приятели.

Нататък Шест грешки, които допускаме, когато гледаме на себе си*

Мечовете в любовните въпроси

Както бях казала в предишната статия за пентаклите, мечовете до известна степен не са най-очаквания цвят от малките аркани, който да отговори на любовните въпроси. В настоящата статия ще изследваме на какво са всъщност сигнификатор мечовете в любовните въпроси.  Лично за мен, мечовете са по-хладни и от пентаклите и сами по себе си не биха могли да показват чувства и заинтересованост. Имайте предвид написаното в статията и се водете за интерпретацията на мечовете от нея само ако в подредбата ви има други карти, които показват любов и привързаност между двамата човека, за които се пита. 

Толерантност, свобода – Мечовете са асоциирани с елемента въздух и именно поради това често могат да бъдат описани като носещи свобода. Когато за характеристика на дадена връзка излизат главно те, това означава, че тя е преди всичко приятелска и на второ място е любовна. Тя на първо място е обмен на идеи. Често хората, които поддържат такива отношения предпочитат по-широки граници между себе си и партньора. Той не се превръща в някаква необходима
половинка в живота, без която не може да се живее, а една от многото съставни части на щастието, което може да се крие в много други неща. Именно поради факта, че партньорите в такива връзки не абсолютизират нуждата си един от друг, те са по-склонни да са толерантни и да дават свобода. Когато излязат мечове за това какво иска човек от една връзка, вероятно преди всичко иска именно този вид нетрадиционни, по-хладни, отдалечени отношения и иска да е  интелектуално провокиран от питащия. 
Платоническа любов – Човекът, чиито сигнификатори са мечовете, живее преди всичко в главата си и е движен от собствените си идеали. Той проецира тези идеали върху партньора. Той търси истината, обича именно нея и търси да срещне в партньора си душевната красота и жив и дишащ израз на неговият идеал. В този ред на мисли, мечовете определено не ви обещават, че вие ще бъдете с този човек, че ще осъществите връзка с него и ще бъдете близки, но добрите новини са, че някой ви е обикнал заради вътрешните ви качества, а не заради нуждата да се обича или външната обвивка. 
Разстояние – Често мечове, особено 6 меча, се появяват там, където между партньорите има разстояние. Може да е временно и за малко, може и да е за по-дълго. Може единият да е заминал временно да работи в друг град или друга държава, а може да става въпрос за хора, които са осъществили комуникация помежду си, след това са били разделени, но са поддържали връзка чрез средствата за масова комуникация и започват още повече да се харесват. И тук има много варианти. Как влияе разстоянието на връзката – заздравява ли я (свободолюбивите натури имат нужда да си отдъхват от време на време) или я разваля, това ще се види в околните карти. 
Комуникация – Все пак, ако една връзка се развива наистина добре, едно Асо Мечове, 6 меча, както дворцовите карти е добре да се появят. Мечовете са сигнификатори на една от основните функции в една връзка – а именно – комуникацията. Прави карти от дворцовите аркани означават, че човекът, на когото е сигнификатор картата, е готов да говори, да дискутира, да обсъжда проблемите и да намери вероятно дипломатично и полезно решение за тях. Обърнатите мечове, напротив, означават объркан ум, партньор, който е твърде конфликтен и с който проблемите трудно могат да се решат именно поради неговата неотстъпчивост, и парадоксално, но често срещано при мен – неизразен гняв. 
Интернет общуване – Всякакви социални мрежи, общувания чрез телефони и мейли се проявяват в тълкуването ни чрез мечовете. Ако се интересувате дали някой ще осъществи комуникация с вас, ако излязат мечове, вероятно е да го направи. 
Рационализация – Както вече казах, мечовете са асоциирани с елемента въздух, а той от своя страна е елемента на ума. Именно поради това сферите, в които трябва да се проявяват чувства и в които сърцето трябва да води човек, не са силните страни на боята. При мечовете често умът е над сърцето, а не сърцето над ума. Именно заради това където в подредбата се появят те, там партньорът или партньорите търсят логично обяснение. Според околните карти може да разберете до колко полезно или вредно е това тяхно търсене. 
Негативни чувства, породени от рационализацията – Ако има твърде много мечове в дадена подредба, това означава, че чувствата са потиснати за сметка на ума. В това потискане се раждат и негативните чувства на всякакви паранои, паники, безнадежност и т.н, които тази боя доста колоритно описва.
Бездействие – Там, където има твърде много мислене, рядко има достатъчно действие. Често се появяват тогава, когато в ситуацията вече знаем достатъчно много информация, но не спираме да трупаме още, която е излишна, поради което могат да се появят и негативните чувства, за които по-горе поговорих. Само с мечове НЕ МОЖЕ да очаквате партньора ви да направи необходимото действие – може да очаквате, че си мисли за него, което не означава, че скоро ще видите резултатите и плодовете на този мисловен процес.

Отделните карти и техните значения:

Асо мечове – Вест, новини, нова информация, която служи за изясняване на ситуацията. Комуникация и разговор, който ви дава тази нова информация. Асо мечове разрязва булото на неяснотата и прави истината видима, независимо дали това ви харесва, или не. 

Два меча – Емоционален блокаж. Човекът, за който питате, не е готов да се отвори пред вас, твърде вероятно да е бил наранен в миналото от вас или други хора, поради което към момента предпочита да сложи блокади около себе си. Партньор, който не споделя проблемите си.

Три меча – Внезапна, силна болка, която идва от научаването най-често на някаква информация. Нещо, което ви покосява мигновено. Често излиза, когато разкриете изневярата на парньора си или когато той в прав текст ви каже нещо изключително обидно, а най-често става въпрос за прекратяване на отношенията. Това е карта на раздялата.

Четири меча – Спокойствие и мир. Възможно е кратка пауза в отношенията, да не говорите толкова много един с друг, но случаят не е както при двата меча с поставените блокади, а по-скоро време, в което имате нужда да премислите нещата и след това да се върнете към нормалното ежедневие

Пет меча – Общото тълкуване е скрита неморална постъпка. Често е карта, която показва, че партньорът прави нещо зад гърба ви, което обслужа собствените му егоцентрични нужди. Има си любовник/любовница. Краде от общите семейни пари, за да играе хазартни игри или да си купува непозволени субстанции. Лъже ви за нещо доста важно, а вие му вярвате – защото безчестието му е добре прикрито.

Шест меча – Възможно е да предприемете пътуване с партньора си, а по-вероятно е единият да предприеме такова, което създава временна дистанция между двамата. Често се появява в гледанията за чувствата на човек след раздяла, означава, че той се възстановява и скоро ще е готов да продължи живота си. Когато излезе, за да характеризира комуникацията между двама човека, означава, че те обичат да си говорят за общи интереси и хобита, които имат.

Седем меча – В любовните отношения често показва партньор, който е някак неуловим, доста хитър. Това може да създаде особено интригуващ флирт, тъй като човекът, към който сте заинтересувани, винаги намира начин да се изплъзне, ако реши. Получава се някаква игра на надмощие на умовете. Във вече установена връзка запазва това значение, но не е толкова позитивна карта, защото парнтьорът, за който може да се отнася тя, елегантно може да се измъква от нуждата да се дискутира наболял проблем. И тук, както при петте меча, на първо място са собствените интереси, не тези на връзката или другия.

Осем меча – Често се появява в подредбите, за да покаже объркаността на единия от партньорите и това, че той не знае какво да направи. Чувства, че няма добра алтернатива за него. Чувства се объркан. До известна степен това е карта и на безнадежността. В една установена връзка единият партньор може много да се е дистанцирал от другия и да се чувства сякаш е сам на остров сред океана и никой (т.е другия партньор) не чува зова му за помощ. Поради това човекът може много да мълчи и да се проявява като хладен в тези отношения в този момент.

Девет меча – Угризения на съвестта спрямо нещо неправилно, което сте направили във връзката. Чувство на вина. Страх, че не сте достатъчно добър за другия и страх, че ако му споделите нещото, което много ви тревожи, той може да ви отхвърли и няма да ви разбере. 9 меча винаги се асоциират с доста интензивни чувства – страхът е сковаващ, а угризенията на съвестта направо могат да ви изядат с дрехите.

Десет меча – Мелодрама. Единият от партньорите се изживява като жертва, а реално не е. Сам създава и режисира някакъв абсурден сценарии на неговите големи страдания, които реално са несъществуващи или той с мисленето си е единствения, който ги предизвиква и  лесно би установил това, ако се вземе в ръце.  Често тези филми са толкова ужасяващи, че за тази карта се казва, че ако си „ударил дъното“, имаш само една посока, в която да се движиш – и тя е нагоре. 

Паж мечове – Може да означава, че ще си хванете по-млад партньор от вас. Като партньор пажът мечове иначе е доста идеализиращ типаж. Твърде е вероятно да не отговаряте на неговите идеали, защото никой човек не може да отговаря на тях. Може да гледа на емоциите като на слабост или като на нещо, което непременно трябва да бъде обяснено с рационални доводи. Ентусиаст е, любопитен е да пробва този тип комуникация с вас, но не е особено емоционален. Лесно ще се разочарова от вашия низък, пошъл човешки нрав. Роботизирайте се малко и пробвайте с друг паж мечове!

Рицар мечове – Порастналият паж, който е разбрал, че идеалите могат да живеят само в главата му. Интелигентен партньор с добро чувство за хумор, ирония и самоирония. Не е толкова непостоянен като пажа, но определено има нужда от разстояние, в което да се развива и което да е лично негово, без вие да имате досег до него. Ако не му осигурите това и правите сцени на ревност или демонстрирате желание за притежание, ще си тръгне. И ще е завинаги.

Кралица мечове – Интелигентна, властна жена, от която повечето мъже може да се страхуват. С право, защото тя е прекрасен психолог и веднъж разбрала мотивите им, може да ги държи на верижка колкото време си иска. Въпреки всичко, по принцип тя не окупира времето си с такива занимания, защото я вълнуват и категориите като чест, достойнство и други нравствени качества. Ако това е картата – сигнфикатор на по-млада жена (20-25), твърде вероятно да означава, че тя е доста зряла в мисленето си.

Крал мечове –Той се стреми като абсолютна справедливост и равенство между хората и именно поради това като партньор може да ви се стори, че ви ощетява или че не е достатъчно емоционален, защото колкото ресурси влага във вашата връзка, толкова ще влага и да помага на познати или не толкова познати. Цени изключително много прямотата в отношенията си с околните и може да разчитате на неговото разбиране колкото и странно нещо да му кажете. Няма да ви съди, ако може да се аргументирате за изборите си.

Изображения: Tarot Illuminati

Пентаклите в любовни въпроси

Любовните въпроси са едни от най-често задаваните към карти Таро. Доста от хората, които гледат се затрудняват много тогава, когато за връзка не излязат очакваните Чаши и Жезли, които по принцип са свързани със страстта и чувствата, а излязат Пентакли и Мечове. „Какво правят тези пентакли в МОЯ любовен въпрос“ – питат се хората. Ще се опитам чрез тази статия да дам отговор.
Прагматизъм – Не очаквайте сълзливи истории и сантиментални идеализации там, където за развитие на отношения или чувства на човек виждате пентакли. Това важи, както за картите от 1-10, така и за дворцовите. В ранните периоди на отношенията ви с някой интересен човек, когато питате как се чувства спрямо вас и какви са му намеренията, вероятно си имате работа с някой, който си прави сметката. Ако няма жезли, чаши или някои големи аркани, които да покажат обратното, този човек не е опустошен от любовта и страстта си към вас. Той ви вижда като изгодна партия и изпитва симпатия. Това е типа отношение „Хубава си, умна си, мила си, какво да
не ти харесвам, давам ти шанс“. Именно, обаче, тъй като става въпрос повече за умствено пресмятане, отколкото за страст, която кара човекът да гледа само в една посока, имайте предвид, че ако той се разочарова от вас ( за което доста трябва да се постараете), ще намери някого или нещо, с което да ви замести. Защо? Много просто – защото това е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОТО решение.
Стабилност – Като цяло, цветът на Пентаклите, включително и дворцовите карти към тях, се стремят във връзките си към сигурност. Те не излизат за авантюри и за чувства, които ги има единия ден, а на другия ден ги няма. Пентаклите трудно палят, но и трудно гаснат. Когато излязат в подредба, това не са чувства или намерения от вчера, те са от много преди и вероятно ще продължат и занапред. Това е така, защото Пентаклите не са флуидни като другите елементи и не си сменят посоката така лесно. 
Присъственост – Отношенията са осъществяващи се, а човекът, на който пентаклите е сигнификатор, ще покаже чрез видимите си действия интереса към вас. Пентаклите не са карти, които ще са сигнификатор на „бягащия“ от отношенията човек, той присъствено ще си стои винаги там, близо до другия.

Праволинейност – Тук става въпрос за целесъобразно поведение, където няма много време за губене. Не се увличайте много в игрички на господар-господарка и на гоненица, защото пентаклите не обичат това. Бъдете просто праволинейни и осъществете контакт с минимум от нужните усилия, без „игра на достойнство“ и „игра на тронове“. Връзка или отношение, за което излиза този цвят, изисква нещата да са семпли, а не пищни, показни, драматични.

Финанси/общи намерения – Когато връзката е на по-развито ниво и излязат пентакли за нея, възможно е да става въпрос за това как финансовите проблеми се отразяват върху отношенията на двамата партньори.

Човекът като даденост – Също се отнася може би за по-дълготрайни отношения. Когато двама човека са били заедно достатъчно дълго и са изградили определен ритъм във връзката си, който й придава определена доза монотонност, тя пак може да бъде указана от картите чрез пентакли. Хора с „пентаклеста“ връзка принципно добре се познават, знаят си навиците и особеностите, което отнема известна част от вълнението в отношенията, но от друга страна създава ниво на хармония между партньорите, което по друг начин няма как да се постигне. Ако пентаклите са твръде много, обаче, или не се изразяват по адекватния начин, може да означава, че единият партньор приема другия като даденост, нещо, което е станало неразделна част от ежедневието му и поради това е спрял да удовлетворява нуждите му, гледа му като на предмет.

Някои кратки интерпретации на картите:

Асо Пентакли – Някой ви прави жест, който показва неговия интерес и благоразположеност към вас, трудно е да го пропуснете, тъй като е много видим.

Две Пентакли – Тази карта е малко по-различна от останалите пентакли. Често излиза като индикатор за флирт и за желание за игра. Въпреки всичко, след кратката игра, и 2 пентакли искат да „уседнат“ и флиртуват с точно определена цел, а не да убиват времето.

Три Пентакли –Добре работите с другия човек като отбор. Склонни сте на компромиси, които подпомагат връзката ви и постигането  на общите ви цели, ако сте си поставили такива

Четири Пентакли – Застой. Някой от партньорите има точно определена позиция, от която няма да отстъпи, каквото и да става, дори и последствията да са доста негативни. Сигнификатор на голям инат.

Пет Пентакли – Често излиза при емоционална студенина. Може би виждате чувства в някой човек, който реално няма такива към вас. Човекът, за който се пита остава дистанциран, студен, а вие оставате сами.

Шест Пентакли – Отношения вземане/даване. Нужно е да се намери балансът между двете неща и да се преосмисли как той да бъде постигнат. Може да очаквате жест от другия партьор, въпреки че не е толкова голям, колкото при асото.

Седем Пентакли – Пауза, време е да се дистанцирате и да обмислите бъдещото развитие на връзката. Възможно е да означава, че трябва да се въоражите с търпение, за да се развият нещата между вас.

Осем Пентакли – Подлагане на съществуващата връзка на анализ. За още неосъществените отношения, за които се пита – хората любопитно изучават един друг и събират факти – всеки за другия.

Девет Пентакли – Самодостатъчност. Нужда на човек да остане сам със себе си, той няма да допусне някой друг в неговия свят към момента. Може да е сигнификтор на човек, който има твърде много изисквания по отношение на потенциални партньори, но и не прави компромиси с принципите, които е изградил.

Десет Пентакли – Класическа карта за семейно щастие, заедно с 10 чаши. Сигнификатор на традиционното семейство, където всеки играе отредената му от обществото роля.

Паж Пентакли – Ентусиазиран е, има желанието да осъществи стабилна връзка, но все още е твърде незрял в отношението си. Често играе ролята на приятелче, и увлечен в стихията си, може да не поеме инициатива, а да чака другите да го дърпат. Доста често нещата тук не са толкова сложни и може човекът наистина просто да ви възприема като приятел.

Рицар Пентакли – Доста настоятелен ухажор – с консервативните си виждания и традиционните си ценности. Като цяло е много деен, примерен, разбран, но може да е много краен във вижданията си и да ограничава другия във връзката. Гледайте и съседните карти, за да придобиете представа дали наистина е ухажор, защото е възможно да е просто добронамерен приятел/колега/познат и да бъркате доброто му възпитание с нещо друго.

Кралица Пентакли – Жена, излъчваща топлота и стабилност. С това привлича хората около нея. Понеже по-често жени се допитват до картите, поне по мои наблюдения, често ако излязат кралици са сигнификатори на това как мъжа, за който питат, ги вижда, какви качества им преписва. Така че е възможно мъжа, за който да се пита да им преписва качествата на Кралица Пентакли.

Крал Пентакли – Благонадежден парнтьор по принцип. Възможно е да стои на висок пост и е възможно да е много заинтересуван от работата си и връзките да му идват на второ място. Също така е често бащински настроен и раздава съвети на партньорката си, но не в такава степен, в каквато го прави Императора.

Изображения: Shadowscapes Tarot

Защо сигнификаторът на питащия е важен в Таро?

Попаднах на http://www.youtube.com/watch?v=9uCVKUPyesg . В този клип мъжът отговаря на въпроса как да „не блокираме“ по време на интерпретацията на картите за друг човек. Главното решение, което той предлага, е винаги на масата да има карта – сигнификатор на питащия. Не се бях замисляла за подобна техника, но анализирайки чутото, за мен все повече започва да има смисъл. Държа да подчертая, че не става въпрос за онази техника при която гледате косата, очите или се съобразявате с характера на някого и тупвате като сигнификатор една карта по ваше осмотрение. Това, лично за мен, винаги е било и винаги ще е една абсолютно безмислена процедура, която не води никаква разлика до тълкуването или по-доброто свързване с картите. Сигнификаторът се ТЕГЛИ. Добра идея е да е преди другите карти, все пак, и в различно размесване (след като сте телили сигнификатора, разбъркайте и цепете картите поне още веднъж). Освен това, вие не може да знаете със сигурност какъв е един човек, ако не го познавате в тази светлина. Например, той може да е много мил, добър и спокоен приятел, но на работното си място да се превръща в перфекционистичен звяр. Това променя самата идея за това какъв трябва да е сигнификатора.

Кога можем да блокираме при интерпретиране на картите?

Често може да се случва. Една от причините е ако гледате на близък човек и тогава, до известна степен, вероятно съпричастни с него, вие се опитвате да видите в тях нещо, което не е там, нещо, което да потвърди положителния отговор за този човек, на когото държите. Интерпретирайки, е възможно вие да пропускате малки и важни детайли, които могат да преобърнат целият смисъл на картите пред вас. В настоящият пост, обаче, няма да се заниамвам с проблематиката на това.

Друг случай е, когато гледате на непознат или почти непознат човек. Независимо дали сте решили с това по някакъв начин да си изкарвате прехраната, или просто в кафенето, в което сте седнали, идва момиче, пърхащо като пеперудка и ви пита дали може да й гледате, няма значение. Вие няма как да знаете скритите мотиви зад въпроса на този, който го задава, защото едва ли знаете всичко за ситуацията. Може да зададете някой друг, допълнително изясняващ въпрос на питащия, за да разберете вие за какво става дума, но и тогава не може да разчитате напълно на това, което чувате. Първо, защото вие чувате само една субективна гледна точка спрямо историята, която се крие зад въпроса, второ, чувате откъслечна субективна гледна точка и трето, може би най-важно, не може да очаквате човека пред вас, освен ако наистина не сте много близки, напълно да разкрие сърцето си. Не може да очаквате той да каже колко го е страх, колко е ядосан, угнетен или как в главата му непрестанно има някаква мисъл как той не е достатъчно добър и поради това лошите неща в живота му се случват. Но за да запазим и положителните нотки в тази публикация – не може да очаквате от скрития нарцис да ви каже, че той знае, че нещата ще се развият добре и търси чрез картите просто поредното потвърждение, за което да си навири носа. А какво е вътрешното състояние на питащия е важно от две гледни точки: първо, то дава насока в самото гледане, второ – то трябва да е определящо за вашия психологически подход спрямо човека (ако НАИСТИНА искате да помогнете).

Насока в гледането

Известен факт е, че всяка една от картите Таро има изключително много значения. Понякога една карта може да се тълкува като пълна противоположност на това, което попринцип означава, което допълнително обърква ситуацията. Как, тогава, вие разбирате кои са логичните значения, които трябва да подберете? Това, което аз най-често използвам, а и може би всеки друг – е да се съобрази с околните карти и да намери във всяка карта тези значения, които ще резонират със значенията на другите. Това не винаги е достатъчно. Най-често този недоимък на информация ясно се вижда при гледане за любовни отношения с общи подредби (където няма колонка точно определена за единия човек и колонка, точно определена за другия) – например гледате с три карти, келтски кръст. В главата ви изниква тази невероятна интерпретация каква е ролята на единия човек във връзката и каква е ролята на другия. И проблема! Не може да познаете този, който стои срещу вас. Картите някак не позволяват презумцията. И ето, на помощ ви идва сигнификатора – коя роля, от двете, които разгадахте, повече пасва като настроение на сигнификатора?
Психологическият подход.

Във по-горе споменатото видео е даден пример с двама човека, които идват при вас, и двамата са си загубили работата и питат какво да правят. За единият сигнификаторът е 2 жезли. Значи знаете, че си имате работа с човек, за който тази ситуация всъщност не е толкова неприятна. Той е намерил вътрешните си сили, преборил се е и сякаш по-скоро, наистина е очаквал това да се случи, за да може да се залови с някой нов проект. Той е готов да чуе за нови възможности, така че вие имате предоставената възможност, направо директно да му кажете за тези възможности. Но, ако например, сигнификаторът е 6 чаши, вие ще знаете, че човекът, който стои пред вас всъщност е по-меланхоличен, склонен е да идеализира и гледа в миналото, неговата натурва в случая ще се прояви по по-пасивен начин, следователно не може да подходите толкова директно, а сякаш ще трябва да свъреже това, което имате да му кажете, с нещо от миналото. Една интересна интерпретация, която е предложена е защо да не накараме човека да се занимава с нещо, с което е искал да се занимава в детството си?